Luonnonsuojeluohjelman toteuttaminen

Artikkelin kuvituskuva

Arvioinnin tavoite

Arvioinnin pääkysymyksenä oli, onko kaupunkiympäristön toimiala edistänyt luonnonsuojeluohjelman 2015–2024 tavoitteiden toteutumista. Luonnonsuojeluohjelman tarkoituksena oli perustaa Helsingin alueelle uusia luonnonsuojelulailla suojeltavia alueita. Alueita perustamalla kaupunki pyrkii suojelemaan Helsingin luonnolle tyypillisiä ja harvinaisia lajeja ja luontotyyppejä, täydentämään olemassa olevaa luonnonsuojelualueverkostoa ja toteuttamaan valtion ja EU:n luonnonsuojeluohjelmia.

Johtopäätökset

Luonnonsuojeluohjelman tavoitteiden toteutumista on edistetty. Ohjelma ajoittuu vuosille 2015–2024, joten tämän arvioinnin tulokset ovat alustavia. Luonnonsuojeluohjelman alueita valittaessa on huomioitu Helsingin luonnon tyypillisten ja harvinaisten lajien ja luontotyyppien säilyttäminen parhaan käytettävissä olleen tiedon mukaan. Ohjelmassa olevien kohteiden sijainti on sellainen, että ne vahvistavat olemassa olevaa luonnonsuojelualueverkostoa. Helsingin luonnon suuret ydinalueet Haltiala ja Viikki-Vanhankaupunginlahti on huomioitu hyvin. Valtion ja EU:n luonnonsuojeluohjelmat ovat myös toteutumassa pääosin hyvin kaupungin alueella. Luonnonsuojeluohjelmassa olevien alueiden perustaminen edistyi vuosina 2016–2017 suunniteltua selvästi hitaammassa aikataulussa. Pääsyynä tähän oli se, että luonnonsuojeluohjelman aikatauluja suunniteltaessa ei otettu huomioon luonnonsuojeluesitysten valmisteluun vaadittavia henkilöresursseja.

The Audit Committee concludes that

kaupunkiympäristön toimialan tulee

  • huolehtia siitä, että luonnonsuojelun tavoit­teiden toteuttamiseen kohdennetaan riittä­vät resurssit.

Were the contents of this article useful to you?

Add new comment

Restricted HTML

  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.