Strategiaohjelman ja ympäristöpolitiikan energiatehokkuustavoitteiden toteuttaminen

Artikkelin kuvituskuva

Estimated reading time 1 minute

Arvioinnin tavoite

Arvioinnin pääkysymyksinä olivat, onko kaupungin strategiaohjelmaan 2013–2016 sisältyviä energiatehokkuuteen liittyviä toimenpiteitä toteutettu ja onko energiatehokkuus kehittynyt tavoiteltuun suuntaan.

Johtopäätökset

Strategiaohjelmaan sisältyneitä energiatehokkuuteen liittyviä toimenpiteitä on toteutettu monin eri tavoin. Strategiakauden lopulla kaupunginvaltuusto hyväksyi uuden yleiskaavan. Sillä ja tarkemmalla asemakaavoituksella sekä muulla rakentamisen ohjeistuksella on mahdollista toteuttaa tulevaisuudessa lisää energiatehokasta uudisrakentamista. Kokemukset kaavallisesta ohjauksesta rakennusten energiatehokkuuteen liittyen ovat kuitenkin vielä vähäiset. Toistaiseksi energiatehokkuus on kaupunkisuunnittelussa pääsääntöisesti huomioitu tiivistyvää kaupunkirakennetta ja entistä vähäpäästöisempää liikennejärjestelmää suunnittelemalla.

Energiatehokkuus on kehittynyt tavoiteltuun suuntaan. Kaupunkikonserni on onnistunut parantamaan omaa energiatehokkuuttaan viime vuosina ja on saavuttanut pääosin energiansäästölle asetetut tavoitteet. Energiatehokkuus- ja energiansäästöosaamisen taso kuitenkin vaihtelee. Kaupungin tulee kehittää entistä tarkempaa seurantaa kaupunkirakenteen energiankulutukselle, jotta löydettäisiin merkittävimmät energiankulutuskohteet ja sitä kautta säästökohteet. Kaupungin oman toiminnan energiankulutus on kuitenkin vain vajaat 12 prosenttia koko kaupunkialueen energiankulutuksesta, joten muiden toimijoiden toimenpiteillä on merkittävä rooli energiansäästössä.

The Audit Committee concludes that

kaupunkisuunnitteluviraston tulee

• nykyistä enemmän ohjata kaavoituksella kaupunkirakenteen ja rakennusten energiatehokkuuden parantamista.

rakennusviraston tulee

• yhteistyössä ympäristökeskuksen kanssa kehittää tarkempaa seurantaa kaupunkirakenteen energiankulutukselle, jotta löydetään merkittävimmät energiansäästökohteet.

Were the contents of this article useful to you?

Add new comment

Restricted HTML

  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.