Ulkomaisten investointien, yritysten ja osaajien houkuttelu

  • My Helsinki -aineistopankki, Jussi Hellsten

Arvioinnin tavoite

Arvioinnin pääkysymyksenä oli, miten hyvin Helsinki on onnistunut ulkomaisten investointien, yritysten ja osaajien houkuttelussa. Tilastotietojen lisäksi onnistumista arvioitiin tarkastelemalla, onko kaupunki toteuttanut strategioidensa mukaisia toimenpiteitä investointien, yritysten ja osaajien houkuttelemiseksi.

Johtopäätökset

Helsinki on onnistunut erityisesti suorien ulkomaisten investointien houkuttelussa. Helsingin seutu kykenee myös houkuttelemaan kasvupääomaa varhaisen vaiheen yrityksiin. Osaajien houkuttelussa Helsinki ei vielä ole edistynyt niin hyvin kuin investointien houkuttelussa. Helsingin seudun kansainvälistä tunnettuutta heikentää markkinoinnin hajanaisuus ja kaupunkien välinen kilpailu kansainvälisestä huomiosta. Kansainvälisen tunnettuuden parantamista edusauttaisi se, että elinkeinomarkkinointia tehtäisiin seudulla yhtenäisesti. Englanninkieliset palvelut ja viestintä ovat yksi edellytys yritysten ja osaajien houkuttelulle Helsinkiin. Varhaiskasvatuksen, opetuksen ja koulutuksen englanninkieliset paikkamäärät kaksinkertaistetaan strategiakaudella. Pormestarin asettama työryhmä selvittää paraikaa englanninkielisten palvelujen kehittämistä. Selvitystyö on tärkeä, jotta tiedetään, missä palveluissa on kehittämisen tarvetta. Lisäksi on tarpeen, että kaupungin toiminnasta, palveluista ja ohjeista on helposti saatavilla ajantasaista tietoa englanniksi.

Lautakunta toteaa, että: 

kaupunginhallituksen tulee

  • edistää pääkaupunkiseudun yhtenäisen brändin luomista markkinoinnin edistämiseksi ja kansainvälisen tunnettuuden lisäämiseksi.

kaupunginkanslian tulee

  • lisätä englanninkielistä viestintää kaupungin toiminnasta ja palveluista.

kasvatuksen ja koulutuksen toimialan tulee

  • seurata englanninkielisen varhaiskasvatuksen ja opetuksen kysyntää, jotta aloituspaikkoja voidaan tarvittaessa lisätä.

Lisää uusi kommentti

Plain text

  • HTML-merkit ovat kiellettyjä.
  • Www-osoitteet ja email-osoitteet muutetaan automaattisesti linkeiksi.
  • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.
CAPTCHA
Roskapostitarkistus