Tasavertaiset opiskelumahdollisuudet kaupungin lukioissa

  • My Helsinki -aineistopankki, Riku Pihlanto

Arvioinnin tavoite

Arvioinnin pääkysymyksenä oli, onko lukiokoulutusta kehitetty kaupungin tavoitteiden mukaisesti siten, että oppilailla on tasavertaiset oppimismahdollisuudet. Tähän liittyen arvioitiin, onko oppimisen tuella pyritty tasoittamaan oppimisen eroja ottamalla huomioon tukea tarvitsevien ja hyvin edistyvien tarpeet, onko lukioiden digitalisaation kehittäminen mahdollistanut tasavertaiset oppimismahdollisuudet ja onko läpäisyaste parantunut ja keskeyttämisaste vähentynyt. Arvioinnin kohteena olivat 14 kaupungin omaa lukiota.

Johtopäätökset

Helsingin kaupungin lukiokoulutusta on kehitetty siten, että lukioissa opiskelevilla oppilailla on pääosin tasavertaiset oppimismahdollisuudet. Lukioissa on pitkään laadittu yksilöllisiä opintopolkuja ja oppilaiden tukemiseen on ollut valtakunnallisesti verraten paljon resursseja, kuten opinto-ohjaajien ja erityisopettajien työpanosta. Opiskeluhuollon kuraattorien ja terveydenhuollon resursseja on hyvin saatavilla. Lukio-opinnoissa voi halutessaan edetä myös nopeaan tahtiin. Lukiot ovat digitalisaation edelläkävijöitä.  Läpäisyaste on korkea, mutta hieman heikentynyt suomenkielisissä lukioissa edelliseen strategiakauteen nähden. Keskeyttämisaste on myös hieman kasvanut. Erot lukioiden välillä ovat kuitenkin suuria. Positiivisen diskriminaation määrärahaa oppimisedellytysten parantamiseksi on myönnetty vuodesta 2017 alkaen. Vaikuttaa siltä, että opiskelijat kuitenkin kaipaisivat vielä yksilöllisempää tukea. Arvioinnin perusteella voi olla tarpeen selvittää, olisiko mielekästä ohjata enemmän resursseja, esimerkiksi opettajia, matalan sisäänpääsykeskiarvon kouluihin oppimistulosten parantamiseksi.

Lautakunta toteaa, että: 

kasvatuksen ja koulutuksen toimialan tulee

  • lisätä positiivisen diskriminaation määrärahoja niille lukioille, joissa on tavallista enemmän tarvetta tukitoimille ja opiskelun ohjaukselle.

Lisää uusi kommentti

Plain text

  • HTML-merkit ovat kiellettyjä.
  • Www-osoitteet ja email-osoitteet muutetaan automaattisesti linkeiksi.
  • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.
CAPTCHA
Roskapostitarkistus