Ensihoitoketjun toimivuus ja tuloksellisuus

Artikkelin kuvituskuva

Tämän artikkelin lukeminen kestää noin 2 minuuttia

Arvioinnin tavoite

Arvioinnin pääkysymyksenä oli, tuotetaanko ensihoitopalvelut terveydenhuoltolain mukaisesti tehokkaasti

ja tarkoituksenmukaisesti. Tätä selvitettiin arvioimalla, onko ensihoidon hoitoketju toimiva eri osapuolten näkökulmasta, ja onko ensihoidon tuloksellisuus parantunut käytettävissä olevilla tuloksellisuusmittareilla mitaten viime vuosina. Kaupungin pelastuslaitos tuottaa kiireellisen ensihoitopalvelun Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirille (HUS), joka on vastuussa palvelun järjestämisestä HYKS Helsingin alueella. Muita arvioinnin piirissä olleita keskeisiä ensihoitoketjun toimijoita ovat päivystyssairaalat, kotisairaala, sosiaali- ja terveysviraston kotihoito sekä ympärivuorokautinen hoito.

Johtopäätökset

Huolimatta jatkuvasti kasvaneesta ensihoidon tehtävämäärästä ensihoitopalvelut on toteutettu tehokkaasti ja tarkoituksenmukaisesti kuten terveydenhuoltolaki edellyttää. Ensihoitotehtävät ovat kuitenkin vuosittain

lisääntyneet ja palveluprosessin sujuvuus on vaarassa heikentyä. Tilaajan eli HYKS Akuutin ja pelastuslaitoksen mukaan keskinäinen yhteistyö sekä yhteistyö päivystyssairaaloiden kanssa toimivat hyvin. Helsingin päivystyssairaaloiden ja kotisairaalan näkökulmasta ensihoitoketju on sujuva ja nopea. Kehitettävänä asiana nähtiin lähinnä päivystyspotilaiden siirtokuljetusten sujuvuuden parantaminen, mikä mahdollistaisi ensihoitoyksikön nopeamman siirtymisen seuraavaan hälytystehtävään. Hoitoketju ei tunnu toimivan silloin, kun hoitoketjun osapuolena on muu sosiaali- ja terveydenhuolto. Ensihoidon mukaan sekä kotihoidossa että ympärivuorokautisessa hoivassa ongelmat siirretään liian herkästi ensihoidolle miettimättä muita ratkaisuja. Ympärivuorokautiset hoivapaikat pyytävät pienehköissäkin ongelmissa hätänumerosta apua paikalle ja vaativat kuljettamaan potilaan päivystykseen. Helsingin sosiaali- ja terveyspalveluissa on lisätty ohjeistusta ensihoitotehtävien määrän vähentämiseksi. Silti hoitoketjussa on kuitenkin edelleen paljon kehitettävää. Tätä varten ensihoidossa toimii säännöllisesti kokoontuvia työryhmiä, kuten päivystystyöryhmä ja potilasohjaustyöryhmä.

Ensihoidon tuloksellisuutta voidaan pitää useilla eri mittareilla mitaten korkeatasoisena. Palveluprosessin sujuvuuden heikentyminen joiltakin osin ei siis ole, ainakaan vielä, heijastunut ensihoitopalvelun potilastyytyväisyyteen tai vaikuttavuuteen.

Lautakunta toteaa, että

pelastuslaitoksen ja sosiaali- ja terveysviraston tulee

• ensihoitoprosessin kehittämiseksi täydentää päivystystyöryhmää ja potilasohjaustyöryhmää sosiaali- ja terveydenhuollon ikääntyneiden kotihoidon ja ympärivuorokautisen hoidon lääkäripalvelujen, ympärivuorokautisten hoitolaitosten sekä psykiatria- ja päihdepalvelujen asumispalveluista vastaavilla henkilöillä.

sosiaali- ja terveysviraston tulee

• lyhentää päivystyssairaaloiden päivystyspotilaiden luovutusaikoja ja parantaa siirtokuljetusten sujuvuutta.

Oliko tämän artikkelin sisältö sinulle hyödyllinen?

Kommentit

Outi Alanen (ei varmistettu)

To, 12.04.2018 - 09:21

Helsingin pelastuslaitoksella on paljon täyttämättä palomiesten virkoja. Palomies-ensihoitajat ovat mm. savusukelluskelpoisia ja työskentelevät ensihoidossa 12 h ja 12 palopuolella, jos ei ole rajoitteita. Jätkäsaaren asema on kiinni resurssipulan takia. Sen piti olla väliaikainen ratkaisu. Ei ollut. Lisää palomiesten virkoja täytäntöön eikä pelkästään ensihoitajia ambulanssiin. Helsinki kasvaa enemmän mitä on arvioitu ja ensihoitotehtävät kasvaa koko ajan. Helsingin kokoisella kaupungilla ei ole varaa vaarantaa asukkaiden äkillisiä sairastumisia. Nyt se on vaarassa ja palomiesten kuormitus on valtava.

Lisää uusi kommentti

Rajattu HTML

  • Sallitut HTML-tagit: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.
  • Verkko- ja sähköpostiosoitteet muutetaan automaattisesti linkeiksi.