Arviointikertomus 2010

Lautakunta arvioi vuosittain, ovatko valtuuston kaupungille ja kaupunkikonsernille asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet. Arviointiin liittyvät havainnot esitetään valtuustolle laadittavassa arviointikertomuksessa.

Tarkastuslautakunta hyväksyi vuoden 2010 arviointikertomuksen kokouksessaan 13.4.2011. Tarkastuslautakunta esittää kertomuksessa yhteensä 83 suositusta toimenpiteistä, joihin kaupunginhallituksen ja kaupungin virastojen tulisi ryhtyä. Valtuuston käsittelyssä arviointikertomus on 15.6.2011.