Arviointikertomus 2009

Lautakunta arvioi vuosittain, ovatko valtuuston kaupungille ja kaupunkikonsernille asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet. Arviointiin liittyvät havainnot esitetään valtuustolle laadittavassa arviointikertomuksessa.

Tarkastuslautakunta hyväksyi vuoden 2009 arviointikertomuksen kokouksessaan 21.4.2010. Tarkastuslautakunta esittää kertomuksessa yhteensä 87 suositusta toimenpiteistä, joihin kaupunginhallituksen ja kaupungin virastojen tulisi ryhtyä. Valtuuston käsittelyssä arviointikertomus on 26.6.2010.