Arviointikertomus 2007

Lautakunta arvioi vuosittain, ovatko valtuuston kaupungille ja kaupunkikonsernille asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet. Arviointiin liittyvät havainnot esitetään valtuustolle laadittavassa arviointikertomuksessa.

Tarkastuslautakunta hyväksyi vuoden 2007 arviointikertomuksen kokouksessaan 23.4.2008. Tarkastuslautakunta esittää kertomuksessa suosituksia toimenpiteiksi, joihin kaupunginhallituksen ja kaupungin virastojen tulisi ryhtyä. Valtuuston käsittelyssä arviointikertomus on 18.6.2008.