Arviointikertomus 2006

Arviointikertomus 2006

Lautakunta arvioi vuosittain, ovatko valtuuston kaupungille ja kaupunkikonsernille asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet. Arviointiin liittyvät havainnot esitetään valtuustolle laadittavassa arviointikertomuksessa.

Tarkastuslautakunta hyväksyi vuoden 2006 arviointikertomuksen kokouksessaan 25.4.2007. Tarkastuslautakunta esittää kertomuksessa suosituksia toimenpiteiksi, joihin kaupunginhallituksen ja kaupungin virastojen tulisi ryhtyä. Valtuuston käsittelyssä arviointikertomus on 20.6.2007. Arviointikertomuksen johdosta annettuihin kaupunginhallituksen ja muiden toimielinten lausuntoihin voit tutustua kaupunginvaltuuston esityslistat ja pöytäkirjat -internetsivulla.