Arviointikertomus 2005

Lautakunta arvioi vuosittain, ovatko valtuuston kaupungille ja kaupunkikonsernille asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet. Arviointiin liittyvät havainnot esitetään valtuustolle laadittavassa arviointikertomuksessa.

Tarkastuslautakunta hyväksyi vuoden 2005 arviointikertomuksen kokouksessaan 26.4.2006. Tarkastuslautakunta esittää kertomuksessa suosituksia toimenpiteiksi, joihin kaupunginhallituksen ja kaupungin virastojen tulisi ryhtyä. Valtuuston käsittelyssä arviointikertomus on 21.6.2006.