Talousarvion sitovien toiminnallisten tavoitteiden yhteys strategiaohjelmaan

Artikkelin kuvituskuva

Tämän artikkelin lukeminen kestää noin 1 minute

Arvioinnin tavoite

Arvioinnin pääkysymyksenä oli, onko talousarvion sitovilla toiminnallisilla tavoitteilla yhteys kaupungin strategiaohjelmaan. Lisäksi tarkasteltiin tavoitteiden pysyvyyttä ja pysyvyyden yhteyttä tavoitteen strategialähtöisyyteen. Arviointi kohdistui vuoden 2014 talousarvion sitoviin toiminnallisiin tavoit­teisiin.

Johtopäätökset

Hieman yli puolet vuoden 2014 talousarvion sitovista toiminnallisista tavoitteista oli yhteydessä vuosien 2013–2016 strategiaohjelmaan. Ei-strategialähtöisiksi luokitelluista talousarviovuoden 2014 tavoitteista valtaosa oli pysynyt samana tai vain tavoitetasoltaan tarkistettuna koko tarkastelujakson 2009–2014 eli kolmen strategiaohjelman aikana. Virastojen ja liikelaitosten tulisi nykyistä enemmän kiinnittää huomiota siihen, ohjaavatko sitovat toiminnalliset tavoitteet toimintaa strate­giaohjelman osoittamaan suuntaan.

Strategiaohjelman linjauksista lähes neljäsosalle ei ollut määritelty talousarviossa sitovia toiminnallisia tavoitteita. Linjauksista hieman yli puolet oli sellaisia, että niihin liitetyt sitovat toiminnalliset tavoitteet vastasivat osittain strategiaohjelmaa. Kymmenes­osa linjauksista vastasi tavoitteita hyvin tai melko hyvin. Vastaavasti kymmenesosa linjauksista oli sellaisia, etteivät niihin liitetyt tavoitteet lainkaan vastanneet strategiaa.

Lautakunta toteaa, että

• virastojen ja liikelaitosten tulee talousarvioehdotusta laatiessaan ottaa huomioon kaupungin strategiaohjelman linjaukset ja toimenpiteet siten, että sitovat toiminnalliset tavoitteet ohjaa­vat toimintaa strategiaohjelman osoittamaan suuntaan. Lauta- ja johtokuntien tulee talousar­vioehdotuksen hyväksyessään varmistaa, että näin on toimittu.
• kaupunginkanslian tulee talousarvioprosessin yhteydessä varmistaa, että hallintokunta on sitovia toiminnallisia tavoitteita asettaessaan ottanut huomioon kaupungin strategiaohjelman linjaukset ja toimenpiteet.
• hallintokuntien tulee hyödyntää sitovien toiminnallisten tavoitteiden asettamisessa strategia­ohjelman ja sitä toteuttavien toimenpideohjelmien toimenpiteitä.
• kaupunginkanslian talousarvioehdotuksesta tulee jatkossa tehdä virastopäällikön päätös.

Oliko tämän artikkelin sisältö sinulle hyödyllinen?

Lisää uusi kommentti

Rajattu HTML

  • Sallitut HTML-tagit: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.
  • Verkko- ja sähköpostiosoitteet muutetaan automaattisesti linkeiksi.