Tuloksellisuuden mittaaminen sosiaali- ja terveyspalveluissa

Artikkelin kuvituskuva

Tämän artikkelin lukeminen kestää noin 1 minuutti

Arvioinnin tavoite

Arvioinnin pääkysymyksenä oli, mitataanko Helsingin sosiaali- ja terveyspalveluissa keskeisten palvelujen tuloksellisuutta monipuolisesti kuntasektorin tuloksellisuusmittareiden mukaisesti. Tuloksellisuudella tarkoitetaan yläkäsitettä, joka koostuu taloudellisuudesta, tuottavuudesta, vaikuttavuudesta, laadusta ja työelämän laadusta. Tuloksellisuuskäsite on tunnettu kuntasektorilla jo pitkään. Helsingissä toimintoja mitataan monipuolisesti lähinnä tasapainotetun tulosmittariston tai tuottavuusmatriisin avulla.

Johtopäätökset

Sosiaali- ja terveyspalveluissa keskeisten palvelujen tuloksellisuutta mitataan monipuolisesti kuntasektorin tuloksellisuusmittareiden mukaisesti kaikkien muiden ulottuvuuksien paitsi vaikuttavuuden osalta. Taloudellisuusmittarina käytettiin toiminnallisen tilinpäätöksen yksikkökustannuksia tai -hintoja. Tuottavuuden sekä palveluprosessin sujuvuuden mittareissa ja mittaamisessa oli paljon hajontaa. Laadun mittaaminen vaikutti olevan varsin monipuolista. Sosiaali- ja terveysvirastossa on käynnissä myös vaikuttavuusmittariston kehittäminen Quadruple Aim -ajattelun pohjalta, missä toiminnan strategisia mittareita ovat tuottavuus, vaikuttavuus, saatavuus/asiakaskokemus ja henkilöstökokemus. Vaikuttavuuden mittaamiseksi on muodostettu väestön terveyttä ja hyvinvointia kuvaavia, riskitekijöihin liittyviä indikaattoreita. Terveysindikaattorit kattavat keskeiset kansantaudit ja hyvinvointi-indikaattorit kuvaavat sosiaalista huono-osaisuutta.

Lautakunta toteaa, että

sosiaali- ja terveysviraston tulee

• terveys- ja hyvinvointi-indikaattoreiden kirjaamista ja seurantaa varten laatia aikataulutus, määritellä resurssit ja sopia selkeä työnjako siten, ettei tehtävä vie kohtuuttomasti aikaa hoitotyöltä.

Oliko tämän artikkelin sisältö sinulle hyödyllinen?

Lisää uusi kommentti

Rajattu HTML

  • Sallitut HTML-tagit: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.
  • Verkko- ja sähköpostiosoitteet muutetaan automaattisesti linkeiksi.