Suurien liikenneinvestointien ja tontinluovutuksen koordinaatio

Artikkelin kuvituskuva

Tämän artikkelin lukeminen kestää noin 2 minuuttia

Arvioinnin tavoite

Arvioinnin pääkysymyksenä oli, toimiiko tontinluovutuksen ja suurten liikenneinvestointien koordinointi tarkoituksenmukaisella tavalla. Arvioinnissa selvitettiin kaupungin tontinluovutuksen menettelyjä, tontinluovutukselle asetettuja tavoitteita ja niiden saavuttamista sekä tontinluovutusta Kruunuvuorenrannasta. Kruunuvuorenrannan osalta arvioitiin myös sitä, miten tonttien arvonnousu on huomioitu tontinluovutuksessa.

Johtopäätökset

Tontinluovutuksen ja liikenneinvestointien koordinaatio toimii pääosin tarkoituksenmukaisella tavalla, vaikka tontinluovutuksen ja liikenneinvestointien valmistelun välillä ei ole suoraa yhteyttä. Käytännössä koordinaatio virastojen välillä on kuitenkin ollut riittävää tontinluovutusten valmisteluvaiheessa. Arvioinnissa ei tullut esiin, että kaupunki olisi toiminut taloudellisesti epätarkoituksenmukaisesti luovuttaessaan tontteja Kruunuvuorenrannasta. Luovutuksissa oli painotettu säänneltyä tuotantoa, luovutukset oli aloitettu vanhan asutuksen suunnasta ja arvokkaimpien merenrantatonttien varaukset on aloitettu vasta siltapäätöksen jälkeen.

Kruunusiltojen vaikutusta kaupungin maan arvoon on arvioitu useissa selvityksissä jo 2000-luvun alkupuolelta lähtien, ja vuonna 2015 julkaistiin kattava kaupunkitaloudellinen arviointi. Kaupunki on laatimassa ohjetta siitä, millä tavalla liikenneinvestointien kannattavuutta tulisi arvioida ja milloin laajempia taloudellisia arviointeja tulisi tehdä.

Kiinteistövirasto saavutti tontinvarauskannalle ja kiinteän omaisuuden myynneille asetetut tavoitteet jo vuonna 2014. Vuonna 2016 virasto saavutti myös tontinluovutusten määrälle asetetun tavoitteen. Asumisen ja siihen liittyvän maankäytön (AM) kehittämisohjelmassa ei ole käytetty johdonmukaisesti tontinluovutukseen liittyviä seurantamittareita. Tämän vuoksi seurantaraportista 2015 saa virheellisen kuvan, että ohjelmakauden tontinluovutustavoite olisi saavutettu.

Lautakunta toteaa, että

kaupunginkanslian ja kaupunkisuunnitteluviraston

  • tulee saattaa loppuun liikennehankkeiden käsittelyohjeen valmistelu organisaatiouudistuksen jälkeen siten, että ohjeessa huomioidaan myös hankkeiden vaikutukset maan arvon nousuun.

kiinteistöviraston ja kaupunginkanslian tulee

  • raportoida tontinluovutuksen tavoitteista ja niiden saavuttamisesta johdonmukaisesti AM-ohjelman seurannassa.

Oliko tämän artikkelin sisältö sinulle hyödyllinen?

Lisää uusi kommentti

Rajattu HTML

  • Sallitut HTML-tagit: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.
  • Verkko- ja sähköpostiosoitteet muutetaan automaattisesti linkeiksi.