Strategiaohjelman 2013-2016 toteuttaminen

Artikkelin kuvituskuva

Arvioinnin tavoite

Arvioinnin pääkysymyksenä oli, onko kaupungin strategiaohjelmaa 2013–2016 ja sen seurantaa toteutettu tarkoituksenmukaisella tavalla. Tarkoituksenmukaisella tarkoitettiin tilannetta, jossa hallintokunnat ovat ottaneet talousarviota laatiessaan riittävästi huomioon kaupungin strategiaohjelman 2013–2016 tavoitteet ja strategiaohjelman seuranta on kuvannut riittävän laajasti ja olennaisilta osin strategian toteutumista.

Johtopäätökset

Strategiaohjelmaa on toteutettu pääosin tarkoituksenmukaisella tavalla, mutta strategian seurantaa ei. Strategiaohjelman seuranta on toteutettu laajasti, mutta se ei silti kuvaa riittävän kattavasti strategian toteutumista. Olennaisuuden näkökulmasta keskeisenä puutteena on, etteivät seuranta-aineistot sisällä analyysia siitä, miten hyvin on onnistuttu. Kaupunginjohtajan esitys kaupunginvaltuuston strategiaseminaarissa on ainoa strategian onnistumista kokonaisuutena kuvaava asiakirja, mutta siinäkin on esitetty arvio vain strategiaohjelman osa-alueiden, ei linjausten tai tavoitteiden tasolla.

Strategiaohjelman seurantaa tukisi, että kaupunkistrategia keskittyisi olennaisimpiin tavoitteisiin, jotka määritellään riittävän täsmällisesti. Strategiassa tulisi asettaa sellaisia tavoitteita ja mittareita, joihin kaupunki voi omalla toiminnallaan vaikuttaa, jotta mittarit kertoisivat kaupungin strategian onnistumisesta.

Lautakunta toteaa, että

kaupunginhallituksen tulee

• kehittää valtuustolle valmisteltavan strategiaehdotuksen sisältöä siten, että asetetut tavoitteet on määritelty riittävän täsmällisesti, niiden toteutumista voidaan mitata ja niistä voidaan johtaa käytännön toimenpiteitä toimialatasolla.
• kehittää strategian toteutumisen raportointia, jotta valtuusto voi sen pohjalta seurata strategian toteutumista.

kaupunginkanslian tulee

• ohjata toimialoja siten, että talousarviossa esitetyt toimenpiteet ja tavoitteet kytketään aiempaa selkeämmin strategian tavoitteisiin.

Oliko tämän artikkelin sisältö sinulle hyödyllinen?

Lisää uusi kommentti

Rajattu HTML

  • Sallitut HTML-tagit: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.
  • Verkko- ja sähköpostiosoitteet muutetaan automaattisesti linkeiksi.