Sitovien toiminnallisten tavoitteiden arviointi

Artikkelin kuvituskuva

Tämän artikkelin lukeminen kestää noin 2 minuuttia

Arvioinnin tavoite

Arvioinnissa selvitettiin, ovatko valtuuston talousarviossa asettamat sitovat toiminnalliset tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet. Tavoitteiden toteutumisen arvioinnin osana otettiin kantaa siihen, onko tarkastuslautakunnan arvio tavoitteiden toteutumisesta sama kuin tilinpäätösraportoinnissa. Tähän liittyen arvioitiin, onko sitovien toiminnallisten tavoitteiden dokumentointi ollut riittävää.

Johtopäätökset

Vuoden 2016 talousarviossa oli yhteensä 82 kaupunginvaltuuston hyväksymää, virastoille ja liikelaitoksille asetettua sitovaa toiminnallista tavoitetta. Niistä 73 eli 89 prosenttia toteutui. Tarkastuslautakunnan arvio toteutumisesta oli sama kuin tilinpäätösraportoinnissa. Lähes kaikki hallintokunnat olivat toimittaneet tilinpäätöstyötilaan sitovien toiminnallisten tavoitteidensa dokumentointikuvauksen. 20 hallintokuntaa oli toiminut täysin ohjeen mukaisesti ja 11:n osalta pyydettiin lisäselvitystä.

Sosiaali- ja terveysvirastolla sekä varhaiskasvatusvirastolla oli talousarviossa yhteinen tavoite, jonka mittari asetettiin virastojen käyttösuunnitelmissa. Varhaiskasvatusvirastolla oli lisäksi tavoite, jonka mittari asetettiin tulospalkkiojärjestelmässä. Mittarit tulee asettaa valtuuston hyväksymässä talousarviossa.

Helsingin kaupungin asuntotuotantotoimiston (ATT) sitovana toiminnallisena tavoitteena oli rakennuttaa siltä tilattavat kaupungin kiinteistöyhtiöiden peruskorjaukset, joille saadaan rahoitus. Tavoitteen saavuttaminen on sidoksissa Helsingin kaupungin asunnot Oy:n (Heka) kiinteistöyhtiöiden toimintaan.  Heka toimii peruskorjausten tilaajana ja ATT rakennuttajana. Mikäli valtuusto haluaa vaikuttaa siihen, kuinka paljon vuokra-asuntoja peruskorjataan vuosittain, tavoite tulisi asettaa ainakin Hekalle ja mahdollisesti myös ATT:lle.

Lautakunta toteaa, että

sosiaali- ja terveysviraston sekä varhaiskasvatusviraston tulee

• kuvata sitovien tavoitteidensa toteutumista osoittava mittari talousarviossa silloin, kun tavoitetta on tarpeen täsmentää.

kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimen toimialalla tulee

• sitovia tavoitteita asetettaessa ottaa huomioon sekä Helsingin kaupungin asunnot Oy:n että asuntotuotantotoimiston roolit vuokra-asuntojen peruskorjauksissa.

Taloushallintopalvelu-liikelaitoksen tulee

• varmistaa, että tilinpäätöstyötilaan toimitetaan sitovien toiminnallisten tavoitteiden dokumentointikuvaus ja siihen liittyvät tiedot tilinpäätösohjeen mukaisesti

Oliko tämän artikkelin sisältö sinulle hyödyllinen?

Lisää uusi kommentti

Rajattu HTML

  • Sallitut HTML-tagit: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.
  • Verkko- ja sähköpostiosoitteet muutetaan automaattisesti linkeiksi.