Kulttuuristrategian hyvinvointitavoitteiden toteutuminen

Artikkelin kuvituskuva

Arvioinnin tavoite

Arvioinnin pääkysymyksenä oli, ovatko kulttuuristrategian lasten ja nuorten kulttuuripalveluihin liittyvät toimenpide-ehdotukset sekä kaupungin strategiaohjelman ja kulttuuristrategian tavoitteet kulttuurin avustusjärjestelmien uudistamisesta ja kehittämisestä toteutuneet. Kulttuuristrategian mukaan lasten ja nuorten mahdollisuuksia osallistua kouluajalla kulttuuritoimintaan tuli lisätä, toteuttaa alle kouluikäisille kulttuuriharrastuksia lasten kasvuympäristössä, lisätä koulutilojen käyttöä, parantaa lähikulttuuripalvelujen saatavuutta ja uudistaa kulttuurin avustusjärjestelmä siten, että se mahdollistaa pitkäjänteisen tuen sekä lisää yhteisöllisyyttä ja yhteistyötä.

Johtopäätökset

Lasten ja nuorten mahdollisuuksia osallistua kouluajalla kulttuuritoimintaan on lisätty. Kulttuuria kouluihin ‑hanke on vakiintunut laajasti osaksi koulujen toimintaa. Kaikille alakouluikäisille lapsille on tarjolla taideopetusta 5x2‑taidekurssien muodossa ja yläkouluikäisille nuorille on tarjolla kulttuurikursseja. Tokaluokkalaisten taideretkiä on toteutettu jo usean vuoden ajan ja toiminta on vakiintunutta. Julkisen liikenteen maksut ovat edelleen haaste koulujen tasa-arvoiselle mahdollisuudelle osallistua kulttuuri- ja taidetapahtumiin, sillä koulujen määrärahat eivät aina mahdollista matkakulujen kattamista.

Kulttuuritarjontaa alle kouluikäisille lapsille on lisätty erityisesti päiväkodeissa toteutettavan Snadisti artsumpi stadi ‑hankkeen myötä. Hankkeen tavoitteena on kohdistaa toimintaa alueille, joilla perheiden sosioekonominen tausta on heikompi. Hankkeen myötä lapset ovat saaneet osallistua taideopetukseen ja työttömät taiteilijat ovat saaneet työtä. Päiväkodeissa järjestetään myös taideseikkailuja. Alle kouluikäisille lapsille on tarjolla myös taideneuvolatoimintaa kulttuurikeskuksen Annantalolla ja aluetaloissa.

Koulutilojen käytön lisäämistä on pyritty toteuttamaan eri tavoin ja siihen liittyvä kehittämistyö jatkuu sekä opetusvirastossa että kaupunkitasolla. Kulttuurin avustusjärjestelmän uudistamisesta vaiheittain tavoitteiden mukaisesti on päätetty.

Lautakunta toteaa, että

opetusviraston tulee

• huolehtia siitä, etteivät julkisen liikenteen maksut ole esteenä lasten osallistumiselle kouluajalla kulttuuritapahtumiin.
• asettaa kouluille tilojen iltakäytön lisäämiseen liittyviä tavoitteita.

Oliko tämän artikkelin sisältö sinulle hyödyllinen?

Lisää uusi kommentti

Rajattu HTML

  • Sallitut HTML-tagit: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.
  • Verkko- ja sähköpostiosoitteet muutetaan automaattisesti linkeiksi.