Kaupunkimarkkinointi ja matkailun kehittäminen

Artikkelin kuvituskuva

Tämän artikkelin lukeminen kestää noin 2 minuuttia

Arvioinnin tavoite

Arvioinnin pääkysymyksenä oli, onko kaupungin strategiaohjelmaan sisältyvät kaupunkimarkkinointiin ja matkailun kehittämiseen liittyvät toimenpiteet toteutettu. Lisäksi arvioitiin, onko Helsingin Markkinointi Oy:n ja kaupunginkanslian työnjako tarkoituksenmukainen ja toimiva, sekä selvitettiin, kuinka paljon kaupunki on myöntänyt tapahtumatukia strategiakaudella 2013–2016.

Johtopäätökset

Strategian toimenpiteet on pääosin toteutettu. Kaupunkimarkkinoinnin toimenpiteistä selvimmin on toteutettu markkinoinnin periaatteiden uudistaminen laatimalla kaupunkimarkkinoinnin strategia 2016. Merellisen Helsingin kehittämisen osalta arvioinnissa tuli esiin, että Meri-Helsingin kehittämisohjelma on laadittu, mutta sitä ei ole viety päätöksentekoon asti. Merellisen Helsingin kehittämisvastuu on edelleen hajallaan. Merellistä Helsinkiä on silti pystytty kehittämään strategiakaudella, mutta kehittämispotentiaalia on paljon enemmän.

Kaupungin ja sen omistaman Helsingin Markkinointi Oy:n välinen työnjako on alkuvaikeuksien jälkeen pääpiirteissään toimiva. Yhteistyötä Uudenmaan ja muun Suomen kanssa on tehty tavoitellusti, mutta pääkaupunkiseudun kaupunkien välinen yhteistyö markkinoinnissa on vähäistä. Yhteismarkkinoinnilla voitaisiin saavuttaa parempi vaikuttavuus kansainvälisesti.

Tukea suurtapahtumille myöntävät kaupunginjohtaja tai kaupunginhallitus kaupunginhallituksen käyttövaroista sekä liikuntajohtaja ja elinkeinojohtaja. Suurtapahtumia on vuonna 2015 tuettu noin puolella miljoonalla eurolla ja vuonna 2016 noin miljoonalla eurolla. Tapahtumien tukeminen on kaupungin strategiaohjelman mukaista, mutta arvioinnissa esille tulleet tukemisen hajanaiset käytännöt eivät ole tarkoituksenmukaisia eivätkä läpinäkyviä. Tapahtumatukien myöntämiselle ei ole yhtenäisiä, luottamushenkilöiden hyväksymiä periaatteita. Suoran rahallisen tuen lisäksi tukea myönnetään markkinointiyhteistyön muodossa tai laaditaan kumppanuusmalleja ja yhteistyösopimuksia, joissa on osin avustuksellisia elementtejä, osin puhtaasti yhteistyötä.

Lautakunta toteaa, että

kaupunginkanslian tulee

• määritellä merellisen Helsingin kehittämisvastuut, aikataulu ja budjetti.
• saattaa Meri-Helsingin kehittämisohjelma luottamushenkilökäsittelyyn.
• yhtenäistää tapahtumien tukemiskäytännöt läpinäkyvämmiksi yhdessä liikuntaviraston kanssa

Oliko tämän artikkelin sisältö sinulle hyödyllinen?

Lisää uusi kommentti

Rajattu HTML

  • Sallitut HTML-tagit: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.
  • Verkko- ja sähköpostiosoitteet muutetaan automaattisesti linkeiksi.