Aikuisten mielenterveys- ja päihdepalvelujen saatavuus ja riittävyys

Artikkelin kuvituskuva

Tämän artikkelin lukeminen kestää noin 2 minuuttia

Arvioinnin tavoite

Arvioinnin pääkysymyksinä olivat, ovatko Helsingin mielenterveys- ja päihdepalvelujen avohoidon saatavuutta ja riittävyyttä koskevat kaupungin strategiaohjelman 2013–2016 toimenpiteet toteutuneet, ja onko hoito toteutettu terveyskeskuksissa sekä psykiatria- ja päihdekeskuksissa tarkastuslautakunnan 2014 antamien suositusten mukaisesti. Strategian mukaan mielenterveys- ja päihdepalveluja tarvitsevan asukkaan tulisi saada hoidon tarpeen arvio, hoitosuunnitelma, hoito, kuntoutus ja palvelut viiveettä oikeassa paikassa.

Johtopäätökset

Palveluiden saatavuutta ja riittävyyttä on parannettu monella tapaa, mutta osa toimenpiteistä on vielä kesken. Työtapoja on uudistettu ja palveluita on integroitu. Yhteistyötä on kehitetty muiden keskeisten hoitoa antavien tahojen kanssa. Myös lähetteettömyyttä ja etsivää työtä on lisätty. Avohoidon palveluita on vahvistettu laitoshoidon palveluiden vähentämisen rinnalla. Tulevalla terveys- ja hyvinvointikeskusmallilla pyritään ratkaisemaan useita ongelmaksi havaittuja asioita. Tällaisia ovat moniammatillinen hoidon tarpeen arviointi ja hoitosuunnitelman laadinta, vastuuhenkilömalli ja yhtenäinen tietojärjestelmä hoidon seurantaan. Joulukuussa 2016 terveys- ja hyvinvointikeskuspilotit käynnistyivät Vuosaaren, Töölön ja Vallilan terveysasemilla. Hoidolla saavutetaan paremmin tuloksia, mikäli vaativien potilasryhmien vastaanottoaikoja pidennetään ja hoitosuunnitelmissa asiakkaat itse asettaisivat selkeitä, realistisia tavoitteita, joihin heidän on helppo sitoutua. Asiakkaan ja hoitavan tahon välisen informaation olisi oltava kaksisuuntaista.

Erityisryhmien asumisen hoitoketju ei ole kaikilta osin sujuva. Tämä pidentää sairaalajaksoja ja sitä kautta lisää sosiaali- ja terveysviraston kustannuksia. Prosessia voitaisiin parantaa Kaupungin välivuokrausmenettelyn kehittäminen -työryhmän ehdotusten mukaisesti keskittämällä välivuokrauksen hallinto kiinteistötoimeen ja asukkaan valinta sekä tukeminen sosiaali- ja terveysvirastoon

Lautakunta toteaa, että

kaupunginkanslian tulee

• valmistella sekä kiinteistövirastoa että sosiaali- ja terveysvirastoa ohjaava erityisryhmien asumista koskeva päätös, jossa määritellään tukiasumisen periaatteet, asumiseen tarvittavat tukipalvelut ja asuntojen hallinnan, vuokrauksen sekä rakennuttamisen vastuut.

sosiaali- ja terveysviraston tulee

• kehittää sosiaali- ja terveyspalveluja siten, että päihde- ja mielenterveysasiakkaat saavat asumisessaan siihen tarvittavan tuen.

Oliko tämän artikkelin sisältö sinulle hyödyllinen?

Lisää uusi kommentti

Rajattu HTML

  • Sallitut HTML-tagit: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.
  • Verkko- ja sähköpostiosoitteet muutetaan automaattisesti linkeiksi.