Harmaan talouden torjunta

Artikkelin kuvituskuva

Tämän artikkelin lukeminen kestää noin 2 minuuttia

Tavoite

Tavoite oli arvioida, onko kaupunki toteuttanut strategiaohjelman ja globaalin vastuun strategian mukaisia toimenpiteitä harmaan talouden torjumiseksi. Arviointi kohdistui kaupunkitasolla suoritettuihin toimenpiteisiin ja kaupungin hankintojen kokonaismäärän kannalta merkittävimpien rakennuttamispalveluja tilaavien hallintokuntien toimenpiteisiin (ATT, HKR, HKL, Stara, kiinteistövirasto, pelastuslaitos ja liikuntavirasto).

Johtopäätökset

Kaupunki on toteuttanut laajasti strategiaohjelman ja globaalin vastuun strategian mukaisia toimenpiteitä harmaan talouden torjumiseksi. Arvioinnin perusteella Helsinki on myös onnistunut harmaan talouden torjunnassa melko hyvin käytettävissä olevilla keinoilla. Verovarojen päätymistä veroparatiiseihin on vaikea torjua nykyisellä lainsäädännöllä, mutta tulisi harkita, voitaisiinko maakohtaisten verotustietojen pyytämisellä hankintojen yhteydessä lisätä läpinäkyvyyttä ja siten ehkäistä haitallista verosuunnittelua.

Harmaan talouden torjunnan suurimmat haasteet liittyvät edelleen yritysten tietoja suojaavaan lainsäädäntöön. Lainsäädännön muutostarvetta on pitänyt esillä kaupungin lisäksi myös Verohallinnon Harmaan talouden torjuntayksikkö, jonka kanssa kaupunki on tehnyt laajamittaista yhteistyötä. Koska harmaa talous yhä kansainvälistyy ja sen muodot monipuolistuvat, valvonta tulee jatkossa edellyttämään laajempaa yhteistyötä kullakin alalla eri toimijoiden ja viranomaisten välillä.

Kaupungin omassa toiminnassa harmaan talouden torjunnan kehittämistarpeet kohdistuvat harmaan talouden torjuntaohjeen päivittämiseen soveltumaan paremmin eri toimialoille ja erityyppisiin hankintoihin, hallintokuntien välisen yhteistyön tiivistämiseen ja harmaan talouden seurantaan. Hankintasopimuksissa urakoitsijoille asetettujen harmaan talouden torjuntaan liittyvien velvoitteiden ja niiden noudattamatta jättämisestä seuraavien sanktioiden asettamista voidaan pitää suositeltavana menettelynä ja sillä voitaisiin tehostaa harmaan talouden torjuntaa hallintokuntien suorittamissa hankinnoissa.

Lautakunta toteaa, että

kaupunginhallituksen tulee

  • edelleen pyrkiä vaikuttamaan siihen, että julkisia hankintoja tekeville viranomaisille säädettäisiin tiedonsaantioikeus palveluja tarjoavien organisaatioiden julkisten velvoitteiden ja maksujen hoitamiseen liittyviin tietoihin.

kaupunginkanslian tulee

  • yhteistyössä hallintokuntien kanssa päivittää harmaan talouden torjuntaohje vastaamaan voimassa olevaa lainsäädäntöä ja toimialojen erityispiirteitä.

rakennusviraston, Staran, Helsingin kaupungin liikennelaitoksen, liikuntaviraston ja pelastuslaitoksen tulee

  • asettaa hankintasopimuksissa urakoitsijoille sanktioita harmaan talouden torjuntaan liittyvien velvoitteiden noudattamatta jättämisestä harmaan talouden torjunnan tehostamiseksi.

 

Oliko tämän artikkelin sisältö sinulle hyödyllinen?

Lisää uusi kommentti

Rajattu HTML

  • Sallitut HTML-tagit: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.
  • Verkko- ja sähköpostiosoitteet muutetaan automaattisesti linkeiksi.