Sitovien toiminnallisten tavoitteiden arviointi

Artikkelin kuvituskuva

Tavoite

Arvioinnin kohteena oli se, ovatko valtuuston talousarviossa asettamat sitovat toiminnalliset tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet.

Tavoitteiden toteutumisen arvioinnin osana otettiin kantaa siihen, onko tarkastuslautakunnan arvio tavoitteiden toteutumisesta sama kuin tilinpäätösraportoinnissa. Tähän liittyen arvioitiin sitä, onko sitovien toiminnallisten tavoitteiden dokumentointi ollut riittävää.

Johtopäätökset

Vuoden 2014 talousarvion sitovista toiminnallisista tavoitteista (103 kpl) toteutui tarkastuslautakunnan arvion mukaan 83 prosenttia. Tilinpäätöstietojen mukaan toteuma oli 86 prosenttia. Yksi tavoite ei tilinpäätösraportoinnista poiketen toteutunut ja kahden toteutumista ei voitu todentaa. Tilinpäätösraportoinnin mukaiset poikkeamat on hyväksytty valtuustossa. Sitovien toiminnallisten tavoitteiden dokumentoinnin osalta havaittiin, että kaupungin 33 virastosta ja liikelaitoksesta 19 ei ollut toimittanut tilinpäätöstyötilaan tavoitteen toteutumistietoja ohjeen edellyttämällä tarkkuudella.

Tytäryhteisöille asetetuista tavoitteista (14 kpl) toteutui tarkastuslautakunnan arvion mukaan 64 prosenttia, kun tilinpäätöstieto oli 93 prosenttia. Yksi tavoite ei tilinpäätösraportoinnista poiketen toteutunut ja kolmen toteutumista ei voida arvioida tietojen puutteellisuuden vuoksi.

Tarkastuslautakunnan erillisraportissa vuonna 2014 kiinnitettiin huomiota siihen, että talousarviossa asetetuilla sitovilla toiminnallisilla tavoitteilla ei ole kovinkaan kiinteää yhteyttä strategiaohjelmaan. Lisäksi havaittiin, että monilla virastoilla, kuten liikuntavirasto, tietokeskus ja kulttuuritoimen virastot, on tavoitteita, jotka pysyvät vuodesta toiseen samoina korkeintaan tavoitetasoiltaan tarkistettuna. Niitä hallintokuntia, joilla on tällaisia tavoitteita, tarkastuslautakunta kannustaa pohtimaan, onko strategiaohjelman toimenpiteissä sellaisia konkreettisesti mitattavia asioita, joita voitaisiin asettaa sitovaksi toiminnalliseksi tavoitteeksi.

Lautakunta toteaa, että:
 • liikuntaviraston ulkoiluteiden, kuntoratojen ja hiihtolatupohjien ylläpitoa ja kunnossapitoa koskevien tavoitteiden osalta tulee määritellä sellaiset mittarit, että tavoitteiden toteutumisen tasoa voidaan vertailla vuosittain.
 • asuntotuotantotoimikunnan ja asuntotuotantotoimiston tulee muotoilla kaupungin kiinteistöyhtiöiden peruskorjausten rakennuttamista koskeva tavoite sellaiseksi, ettei se toteudu automaattisesti tai uudistaa tavoitteen asettelua.
 • virastojen ja liikelaitosten tulee talousarvioehdotusta laatiessaan ottaa huomioon kaupungin strategiaohjelman linjaukset ja toimenpiteet siten, että sitovat toiminnalliset tavoitteet ohjaa­vat toimintaa strategiaohjelman osoittamaan suuntaan. Lauta- ja johtokuntien tulee talousar­vioehdotuksen hyväksyessään varmistaa, että näin on toimittu.
 • kaupunginkanslian tulee talousarvioprosessin yhteydessä varmistaa, että hallintokunta on sitovia toiminnallisia tavoitteita asettaessaan ottanut huomioon kaupungin strategiaohjelman linjaukset ja toimenpiteet.
 • hallintokuntien tulee hyödyntää sitovien toiminnallisten tavoitteiden asettamisessa strategia­ohjelman ja sitä toteuttavien toimenpideohjelmien toimenpiteitä.
 • kaupunginhallituksen tulee strategiaohjelman seurannan yhteydessä varmistua siitä, että kaikkia strategiaohjelman osa-alueita kehitetään tasapuolisesti.         
 • seuraavien hallintokuntien tulee tallentaa tilinpäätöstyötilaan tilinpäätösohjeistuksen mukaisesti sellaiset dokumentit, joiden perusteella sitovien tavoitteiden toteutuminen voidaan varmentaa kaikkien tavoitteiden osalta: kaupunginkanslia, hankintakeskus, tukkutori, rakennusvirasto, Stara, pelastuslaitos, ympäristökeskus, HKL, sosiaali- ja terveysvirasto, ruotsinkielinen työväenopisto, kaupunginkirjasto, kulttuurikeskus, kaupunginmuseo, liikuntavirasto, työterveyskeskus, tietokeskus, kaupunkisuunnitteluvirasto, kiinteistövirasto, rakennusvalvontavirasto.
 • sosiaali- ja terveysviraston on ohjeistettava henkilöstöään siten, että hoitoonpääsyyn liittyvät potilastiedot kirjataan oikein, jolloin tiedot olisivat saatavilla oikeellisina suoraan tietojärjestelmästä.
 • kulttuurikeskuksen tulee kehittää toiminnanohjausjärjestelmäänsä ja sen käyttöä siten, että järjestelmästä saadaan suoritetietojen osalta luotettavaa tietoa.
 • tietokeskuksen tulee selkeyttää sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteutumista varmentavaa dokumentointikuvausta ja sen liitteitä.
 • liikuntalautakunnan ja liikuntaviraston tulee harkita, miten strateginen tavoite kaupunkilaisten liikunnan lisäämisestä voitaisiin huomioida sitovien toiminnallisten tavoitteiden asettamisessa.
 • kaupunginkirjaston, kaupunginmuseon, kaupunginorkesterin, Korkeasaaren eläintarhan, kulttuurikeskuksen, taidemuseon, tietokeskuksen ja työväenopistojen tulee harkita mahdollisuuksia kehittää sitovia toiminnallisia tavoitteitaan laadullisemmiksi.
 • kaupunginkanslian tulee talousarviovalmistelun yhteydessä asettaa tytäryhteisöille sellaisia tavoitteita, että niiden toteutumisen arviointi on mahdollista.
 • kaupunginkanslian tulee varmistaa, että tytäryhteisöjen sitovien tavoitteiden toteumatiedoista laaditaan selkeät dokumentointikuvaukset siten, että tavoitteen toteutuminen on jälkikäteen todennettavissa.

Oliko tämän artikkelin sisältö sinulle hyödyllinen?

Lisää uusi kommentti

Rajattu HTML

 • Sallitut HTML-tagit: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
 • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.
 • Verkko- ja sähköpostiosoitteet muutetaan automaattisesti linkeiksi.