Vaikutusten arviointi kaavoituksessa

Artikkelin kuvituskuva

Tavoite

Arvioinnin pääkysymys oli, toteutuvatko kaavojen vaikutusten arvioinnille säädöksissä asetetut tavoitteet kaupunkisuunnitteluviraston kaavaehdotuksissa. Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan kaavan tulee perustua riittäviin tutkimuksiin ja selvityksiin. Kaavaa laadittaessa on tarpeellisessa määrin selvitettävä suunnitelman toteuttamisen ympäristövaikutukset, mukaan lukien yhdyskuntataloudelliset, sosiaaliset, kulttuuriset ja muut vaikutukset. Lain määräystä tarkennetaan maankäyttö- ja rakennusasetuksessa.

Arvioinnissa tarkasteltiin vaikutusten arviointia kaavoituksessa sekä yleisellä tasolla että kolmen esimerkkikaavan osalta. Arvioinnin aineistona käytettiin kaupunkisuunnitteluviraston asiantuntijoiden ja esimerkkikaavojen valmistelijoiden haastatteluja, esimerkkikaavojen kaava-aineistoa, kaupunkisuunnitteluviraston keräämää tietoa ELY-keskuksen tekemistä oikaisukehotuksista ja kaavavalituksista, kaavojen valmistelijoille tehtyä kyselyä sekä muun muassa ympäristöministeriön ohjeita. Lisäksi tarkastuslautakunnan 1. jaosto teki arviointikäynnin kaupunkisuunnitteluvirastoon.

Johtopäätökset

Säädöksissä asetetut vaatimukset kaavojen vaikutusten arvioinnille toteutuvat kaupunkisuunnitteluvirastossa arvioinnin perusteella hyvin. Kaavavalitusten varsin vähäinen määrä ja kaavojen erittäin vähäinen kumoutuminen tai muuttuminen oikeusasteissa osoittavat, että vaikutusten arviointi on tehty laadukkaasti. Viimeisen viiden vuoden aikana on esimerkiksi kumoutunut vain yksi asemakaava.

Kaupunkisuunnitteluviraston kaavojen valmistelijoille toteutetun kyselyn tulosten perusteella vaikutusten arvioinnin prosessi toimii valmistelijoiden arvion mukaan hyvin. Vaikutuksia arvioidaan vastaajien mukaan pääosin riittävästi. Kuitenkin vain alle puolet vastaajista katsoi, että myös kunnallistalouden tulot otetaan huomioon yhdyskuntataloudellisten vaikutusten arvioinnissa.

Esimerkkikaavojen vaikutusten arviointi on toteutettu säädösten edellyttämällä laajuudella. Koivusaaren osayleiskaavaa varten vaikutuksia on selvitetty useita satoja sivuja ja kaupunkikuvallisesti sekä yhdyskuntarakenteellisesti keskeinen paikka on otettu hyvin huomioon. Lauttasaaren ostoskeskuksen ja Alppikylän asemakaavojen vaikutukset on myös arvioitu riittävällä, säädösten edellyttämällä tavalla. Näissä kaavoissa vaikutukset eivät ole yhtä merkittäviä kuin Koivusaaressa ja ne ovat alueellisesti huomattavasti rajatumpia. Vaikutusten arviointia oli tehty jatkuvasti kaavatyön edetessä.

Yhdyskuntataloudellisia vaikutuksia on arvioitu kaikissa esimerkkikaavoissa, laajimmin luonnollisesti Koivusaaren osayleiskaavassa. Kaupungille mahdollisesti syntyviä myynti-, vuokra tai verotuottoja ei ollut arvioitu. Kaavojen taloudellista toteutumiskelpoisuutta pyritään arvioimaan kaikissa kaavoissa luonnollisena osana työtä. Esimerkkikaavoissa taloudellista toteutumiskelpoisuutta heikensivät muun muassa raskaat liikenteelliset ratkaisut, maanalainen pysäköinti ja huoneistojen keskikokovaatimukset. Kaavojen valmistelijoille osoitetussa kyselyssä mainittiin lisäksi perustamisolosuhteet ja markkinatilanne.

Yhdyskuntataloudellisten vaikutusten ja taloudellisen toteuttamiskelpoisuuden arviointia olisi mahdollista kehittää siten, että kunnan saamat verotulot otettaisiin laajemmin huomioon. Tämä ei liene kuitenkaan tarpeellista kaikissa kaavoissa. Myös esimerkiksi pysäköinnin ja muiden ratkaisujen taloudellisia vaikutuksia asuntojen ja toimitilojen tuleville käyttäjille olisi mahdollista arvioida nykyistä laajemmin. Kaupunkisuunnitteluvirastossa onkin jo suunniteltu verotulolaskelmien tekemistä suurissa hankkeissa ja lisäksi tuleville asukkaille syntyviä kustannuksia on pyritty jossain määrin ottamaan huomioon.

Lautakunta toteaa, että:
  • kaupunkisuunnitteluviraston tulee jatkaa kaavojen yhdyskuntataloudellisten vaikutusten sekä tuleville käyttäjille koituvien taloudellisten vaikutusten arvioinnin kehittämistä siten, että kaupungille syntyvät myynti-, vuokra- ja verotuotot sekä tuleville käyttäjille aiheutuvat kustannukset ja hyödyt tulevat otetuiksi huomioon jo kaavoitusvaiheessa.

Oliko tämän artikkelin sisältö sinulle hyödyllinen?

Lisää uusi kommentti

Rajattu HTML

  • Sallitut HTML-tagit: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.
  • Verkko- ja sähköpostiosoitteet muutetaan automaattisesti linkeiksi.

Arviointikertomuksessa: