Kaupungin talouden arviointi

Tavoite

Arvioinnin tavoitteena oli kuvata Helsingin kaupungin ja kaupunkikonsernin talouden tilaa vuonna 2014 ja talouden kehitystä vuodesta 2009 lähtien. Lisäksi arvioitiin, onko kaupungin strategiaohjelmassa taloudelle asetettu tavoite toteutunut.

Johtopäätökset

Helsingin kaupungin rahoitus on pysyvästi aiempaa matalammalla tasolla heikon talouden tilan ja erityisesti Helsingin Energia -liikelaitoksen yhtiöittämisten myötä. Vuosikatteen ennakoidaan tulevina vuosina olevan riittämätön jopa poistoihin nähden.

Vuonna 2014 tulorahoitus pysyi lähes ennallaan. Vuosikate vuonna 2014 oli 480,7 miljoonaa euroa ja se kattoi suunnitelman mukaisista poistoista saman ver­ran kuin edellisenä vuonna eli 117,8 prosenttia. Velkaantuneisuus kasvoi edelleen.

Menot kasvoivat vähemmän kuin menojen kasvua rajaava tavoite olisi sallinut. Kaupungin strategiaohjelmassa 2009–2012 tavoitteena oli, että kaupungin toimintamenojen kasvu ei ylitä väestön kasvua ja kustannustason nousua vähennettynä prosentin tuottavuustavoitteella.  

Strategiaohjelman mukaisen menokasvutavoitteen toteutuminen kaupunginkanslian mukaan vuonna 2014, bruttobudjetoidut yksiköt ja tuet hallintokunnille

Lisäksi valtuuston asettama investointiraami alitettiin. Investointien rahoittaminen enenevässä määrin tulorahoituk­sella ja kiinteän omaisuuden myyntituloilla on kehittynyt strategian mukaisesti.  Strategiaohjelman mukaisen menokasvutavoitteen saavuttaminen ja investointiraamin noudattaminen eivät kuitenkaan riitä pysäyttä­mään lainakannan kasvua.

Lautakunta toteaa, että: 
  • kaupunginhallituksen tulee arvioida, ovatko nykyiset keinot oikeita velkaantumiskehityksen hidasta­miseen strategiaohjelman mukaisesti.

Kommentit

I'm curious to uncover out what blog system youre employing? Im experiencing some small security troubles with my latest weblog and Id like to locate something more safeguarded. Do you've any recommendations? kedkabfckkffkegb

Lisää uusi kommentti

Plain text

  • HTML-merkit ovat kiellettyjä.
  • Www-osoitteet ja email-osoitteet muutetaan automaattisesti linkeiksi.
  • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.
CAPTCHA
Roskapostitarkistus