Terveysasemapalvelujen saatavuus

Artikkelin kuvituskuva

Arvioinnin tavoite

Arvioinnin pääkysymyksinä olivat, ovatko Helsingin terveysasemia koskevat strategiaohjelman toimenpiteet

toteutuneet ja toteutuvatko lakisääteiset hoitoon pääsyn kriteerit kaikilla Helsingin alueilla. Strategian toimenpiteet koskevat palvelun ja palveluneuvonnan saatavuuden lisäämistä sekä useita palveluja tarvitsevien asiakkaiden hoidon parantamista. Arvioinnissa tarkasteltiin myös terveysasemapalvelujen saavutettavuutta. Helsingissä terveysasemia on yhteensä 25 ja ne huolehtivat kiireellisestä sekä kiireettömästä avosairaanhoidosta.

Johtopäätökset

Lakisääteinen hoitoon pääsy on pääosin toteutunut kaikilla Helsingin alueilla. Hoidon tarpeen arvioinnissa ja kiireettömään hoitoon pääsyssä on kuitenkin eroja alueittain ja terveysasemittain. Yhteydensaanti terveyskeskuksiin toteutuu lain mukaisesti takaisinsoittojärjestelmän ansiosta, joka vaikuttaa toimivan myös alueellisesti tasa-arvoisesti. Hoidon tarpeen arviointi kolmen vuorokauden sisällä on toteutunut erinomaisesti, joskin siinä on alueellisia eroja. Lakisääteinen hoitoon pääsy kolmessa kuukaudessa toteutuu erittäin hyvin, mutta odotusajoissa on suuria eroja terveysasemien välillä. Arvioinnin perusteella tilanne on itäisen Helsingin terveysasemilla muita alueita heikompi.

Terveysasemille on hyvät kulkuyhteydet. Saatavuutta on parannettu lisäksi vuonna 2011 tarjoamalla mahdollisuuden terveysaseman vapaaseen valintaan ja vuonna 2013 ottamalla käyttöön takaisinsoittojärjestelmä ja poistamalla terveyskeskusmaksu. Sähköisiä palveluja on lisätty aktiivisesti ja eri alojen konsultaatiota lisätty. Arvioinnissa todettiin, että terveysasemien soveltuvuutta toimintakyvyltään erilaisille asiakkaille on vielä kehitettävä varsinkin pyörätuolilla liikkuvien ja näkövammaisten osalta. Terveys- ja hyvinvointikeskuskokeiluissa asiakkaalle pyritään tekemään hoidon tarpeen arvio ja hoitosuunnitelma moniammatillisena yhteistyönä.

Lautakunta toteaa, että

sosiaali- ja terveysviraston tulee

• parantaa hoitoon pääsyä erityisesti itäisen Helsingin terveysasemilla.

Oliko tämän artikkelin sisältö sinulle hyödyllinen?

CAPTCHA

Lisää uusi kommentti

Rajattu HTML

  • Sallitut HTML-tagit: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.
  • Verkko- ja sähköpostiosoitteet muutetaan automaattisesti linkeiksi.
CAPTCHA