Sisäinen valvonta ja riskienhallinta

Artikkelin kuvituskuva

Tämän artikkelin lukeminen kestää noin 1 minuutti

Kaupungin tilinpäätöksen mukaan kaupungin sisäinen valvonta on tyydyttävällä tasolla ja tuottaa osin kohtuullisen varmuuden toiminnan tuloksellisuudesta, lain- sekä hyvän hallintotavan mukaisuudesta, varojen ja omaisuuden turvaamisesta sekä johtamisen edellyttämän luotettavan toiminnallisen ja taloudellisen informaation riittävyydestä. Tilinpäätöksessä esitetty arvio on heikentynyt vuosiin 2014 ja 2015 verrattuna. Helsingin kaupungin opetusvirastossa on tullut ilmi väärinkäytösepäily, johon liittyen poliisi on käynnistänyt esitutkinnan. Väärinkäytösepäily kohdistuu tietotekniikkahankintoihin. Tarkastuslautakunta pitää ilmi tullutta väärinkäytösepäilyä erittäin vakavana ja katsoo, että sisäistä valvontaa ja riskienhallinnan tilaa on parannettava.

Toimiva sisäinen valvonta ja riskienhallinta ovat keskeisessä roolissa pyrittäessä varmistamaan kaupungin toiminnan laillisuus ja tuloksellisuus. Kaupungin siirtyessä uuteen organisaatiorakenteeseen tulee sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan merkitys muutosvaiheessa korostumaan aiempaa enemmän. Tarkastuslautakunta katsoo, että johdon vastuulla olevan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimeenpanon tulee kattaa kaikki kaupungin organisaatioyksiköt ja sen tulee olla nykyistä tehokkaampaa ja vaikuttavampaa.

Lautakunta toteaa, että

kaupunginhallituksen tulee

• organisaation muutostilanteessa varmistaa, että sisäinen valvonta ja riskienhallinta järjestetään asianmukaisesti ylimmällä ohjaus- ja päätöksentekotasolla.
• varmistua riittävällä seurannalla siitä, että sisäiseen valvontaan ja riskienhallintaan liittyvien tehtävien toimeenpano on kaupungin organisaation kaikilla tasoilla tehokasta ja tarkoituksenmukaista

Oliko tämän artikkelin sisältö sinulle hyödyllinen?

Lisää uusi kommentti

Rajattu HTML

  • Sallitut HTML-tagit: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.
  • Verkko- ja sähköpostiosoitteet muutetaan automaattisesti linkeiksi.