Helen Oy:n ja Helsingin Satama Oy:n omistajaohjaus

Artikkelin kuvituskuva

Tämän artikkelin lukeminen kestää noin 2 minuuttia

Arvioinnin tavoite

Arvioinnin pääkysymyksenä oli, onko Helsingin kaupungin tytäryhtiöiden Helen Oy:n ja Helsingin Satama Oy:n omistajaohjausta toteutettu tarkoituksenmukaisella tavalla. Arvioinnissa on katsottu, että omistajaohjaus on tarkoituksenmukaista silloin, kun omistajaohjauksen menettelyt ovat sujuvia ja selkeitä, omistajan tahto on selkeä ja yhtiö toimii omistajan tahdon mukaisesti. Omistajaohjauksen tarkoituksenmukaisuus tarkoittaa myös sitä, että omistajan tahto ei saa olla ristiriidassa osakeyhtiölain huolellisuusvelvoitteen kanssa eivätkä kaupungin toimet saa aiheuttaa yhtiölle kilpailuetua tai ‑haittaa.

Johtopäätökset

Helen Oy:n ja Helsingin Satama Oy:n omistajaohjausta on pääosin toteutettu tarkoituksenmukaisella tavalla. Helen Oy:n ja Helsingin Satama Oy:n omistamisen tarkoitusta ja tavoitetta ei kuitenkaan ole määritelty. Tällä hetkellä Helen Oy:n ja Helsingin Satama Oy:n tarkoitus on yhtiöjärjestyksen perusteella tuottaa voittoa, koska osakeyhtiölaki lähtee siitä, että yhtiön toiminnan tarkoituksena on tuottaa voittoa osakkeenomistajille, jollei yhtiöjärjestyksessä määrätä toisin. Tosiasiallisesti kaupunki kuitenkin asettaa näille markkinaehtoisesti toimiville yhtiöille myös muunlaisia, energiantuotantoon ja kaupunkirakenteeseen liittyviä tavoitteita.

Toukokuussa 2016 hyväksytty konserniohje sisältää markkinaehtoisesti toimivien yhtiöiden osalta hämmennystä aiheuttavan kirjauksen siitä, että toimitusjohtajan palkkaaminen ja erottaminen samoin kuin palkkaus- ja palvelussuhde-ehtojen määrittely ja tarkistaminen vaatii kaupungin kannan. Helen Oy:n ja Helsingin Satama Oy:n hallituksissa koetaan, että hallituksen valta ja vastuu eivät ole tasapainossa kirjauksen johdosta. Hallituksen jäsenten rooliin liittyen arvioinnissa nousi esiin myös kaupungin johtavien virkamiesten toimiminen yhtiöiden hallituksissa. Kun esteellisyyssäädökset tiukentuvat uuden valtuuston aloittaessa kesäkuussa 2017, hallituksen jäsenten nimittämisessä on otettava huomioon se, että hallituksen jäsenenä toimiva viranhaltija on omassa virkatyössään esteellinen käsittelemään sen yhtiön asioita, jonka hallituksessa hän toimii.

Kesäkuussa 2017 aloittavalle kaupunginvaltuustolle valmistellaan uutta kaupunkistrategiaa. Siinä tulee ottaa huomioon kuntalain 37 §:n mukaisesti omistajapolitiikka laajemmin kuin mitä Helsingin nykyisessä strategiaohjelmassa 2013–2016 on määritelty

Lautakunta toteaa, että

kaupunginkanslian tulee

• ottaa kaupunkistrategian valmistelussa huomioon kuntalain edellyttämät omistajapolitiikan linjaukset.
• valmistella Helen Oy:n ja Helsingin Satama Oy:n yhtiöjärjestyksen tarkistaminen ottaen huomioon, ettei voiton tuottaminen ole yhtiöiden ainoa tavoite.
• konserniohjeen päivittämisen yhteydessä saattaa päätöksentekijöiden tietoon kaupungin ja yhtiöiden kokemukset ohjeesta koskien toimitusjohtajan palkkaamista, erottamista ja palvelussuhteen ehtoja.
• ottaa esteellisyyssäädöksen tiukentuminen huomioon hallituksen jäsenten nimittämisen valmistelussa ja konserniohjeen päivittämisessä.

Oliko tämän artikkelin sisältö sinulle hyödyllinen?

Lisää uusi kommentti

Rajattu HTML

  • Sallitut HTML-tagit: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.
  • Verkko- ja sähköpostiosoitteet muutetaan automaattisesti linkeiksi.