Palkkatasa-arvo ja samapalkkaisuus

Artikkelin kuvituskuva

Tämän artikkelin lukeminen kestää noin 2 minuuttia

Tavoite

Tavoitteena oli arvioida, onko Helsingin kaupungin henkilöstön palkkaus tasa-arvoista ja onko kaupunki ryhtynyt strategiaohjelman 2013–2016 ja tasa-arvon edistämisen toimenpideohjelman mukaisiin toimiin tasa-arvoisen palkkauksen edistämiseksi.

Johtopäätökset

Miehet ja naiset saavat samoista tehtävistä lähtökohtaisesti samaa palkkaa. Käytännössä palkkaeroja sukupuolten välille luovat tehtävä- ja henkilökohtaiset lisät, tulos- ja kertapalkkiot, perhevapaiden käyttö ja muut poissaolot, osa-aikatyö sekä hakeutuminen esimies- ja johtotehtäviin.  Miesten kokonaisansiot kaupungin tasolla ovat 14,3 prosenttia korkeammat kuin naisten. Yksiselitteisiä syitä eroihin ei arvioinnissa selvinnyt mutta todennäköisesti ne liittyvät ammattialojen segregaatioon, kokemuslisien kertymiseen ja esimiestehtävien jakautumiseen. Esimerkiksi runsas perhevapaiden käyttö voi viivästyttää kokemuslisiä ja vaikuttaa urakehitykseen. Palkat vaihtelevat sopimusaloittain. KVTES:n naisvaltaisella sopimusalalla palkat muita matalampia. Erityisen suuri ero kokonaispalkkauksessa miesten hyväksi on kuitenkin ns. hinnoittelemattomissa tehtävissä. Sukupuolten palkkaerot vaihtelevat myös aloittain. Naiset ja miehet ovat sijoittuneet selvästi eri toimialoille. Sosiaali- ja terveystoimi sekä sivistystoimi ovat erittäin naisvaltaisia ja esimerkiksi sosiaali- ja terveysvirasto on voinut maksaa tulospalkkiota ensimmäisen kerran vuonna 2015. Tilintarkastuksessa on lisäksi tullut ilmi, että rakentamispalvelussa (Stara) maksetaan varsin harvalukuiselle joukolle paikalliseen sopimukseen perustuvia tuloslisiä. Virastopäällikköjen ja toimitusjohtajien määrä on jakautunut tasaisesti miesten ja naisten välillä. Naisjohtajien määrä ei kuitenkaan ole kasvanut.

Lautakunta toteaa, että

kaupunginkanslian tulee

  • ryhtyä toimiin, jotta virastojen väliset mahdollisuudet ja käytännöt tulos- ja kertapalkitsemisessa olisivat tasavertaisia esimerkiksi realistisen talousarviobudjetoinnin näkökulmasta. Erityisesti Staran poikkeaviin palkkiokäytäntöihin tulee puuttua.
  • kehittää henkilöstöhallinnon tietojärjestelmiä ja palkkakartoituksia siten, että saadaan tarkempaa vertailutietoa etenkin isojen virastojen käyttöön ja että eri palkanosien vertailtavuus ja kokonaispalkan vertailu on mahdollista.

kaupunginkanslian henkilöstöosaston tulee

  • saattaa loppuun hinnoittelemattomien tehtävien sijoittaminen vaativuusluokkiin ja ryhtyä toimiin mahdollisten epäoikeudenmukaisten palkkaerojen tasaamiseksi.
  • jatkaa toimia naisjohtajien määrän lisäämiseksi, ammattialojen segregaation vähentämiseksi ja miesten kannustamiseksi perhevapaiden pitämiseen.

 

Oliko tämän artikkelin sisältö sinulle hyödyllinen?

Lisää uusi kommentti

Rajattu HTML

  • Sallitut HTML-tagit: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.
  • Verkko- ja sähköpostiosoitteet muutetaan automaattisesti linkeiksi.