Konsernin tytäryhteisöihin liittyvien strategian toimenpiteiden toteutuminen

Artikkelin kuvituskuva

Tämän artikkelin lukeminen kestää noin 2 minuuttia

Tavoite

Arvioinnissa tarkasteltiin sitä, onko kaupungin strategiaohjelmaan sisältyviä tytäryhteisöjen konserniohjaukseen liittyviä toimenpiteitä toteutettu. Tytäryhteisöjen ohjaamiseen liittyviä toimenpiteitä on 13, ja ne ovat osa strategiaohjelman linjausta ”kaupunkikonsernia johdetaan kokonaisuutena”.

Johtopäätökset

Arvioinnin perusteella toimenpiteitä on melko kattavasti toteutettu, mutta monet niistä vaativat vielä kehittämistä ja toimeenpanoa kuluvan strategiakauden aikana. Kaikkiaan 13 toimenpiteestä kolmen voidaan sanoa täysin toteutuneen ja kaksi on toteutunut osittain. Viisi toimenpidettä arvioitiin sellaisiksi, että asia on kyllä edennyt, mutta vaatii edelleen kehittämistä. Yksi toimenpide, joka ei ole vielä edennyt, toteutunee vuoden 2016 aikana, kun konserniohjeen hyväksymisen jälkeen konsernijaosto asettaa tytäryhteisökohtaiset omistajapoliittiset tavoitteet. Kahden toimenpiteen toteutumista ei voitu arvioida käytettävissä olleella aineistolla. Niiden osalta kyse oli siitä, että konserniohjeeseen on otettu kohtia, jotka luovat edellytyksiä tavoitteen toteutumiselle.

Yksi toimenpiteistä pyrki siihen, että organisaatioyksiköitä konsernin sisällä vähennetään. Konsernin tytäryhteisöjen määrä on vähentynyt vain yhdellä strategiakauden aikana. Yhtiöiden sulautumisilla on mahdollista edelleen vähentää tytäryhtiöiden lukumäärää. Lukumääräisesti eniten yhtiöitä on kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimen toimialalla.

Kaupungin strategiaohjelman mukaisesti tytäryhteisöille on asetettu talousarviossa sitovia tavoitteita vuodesta 2013 lähtien. Tavoitteen asettelun kattavuus ei kuitenkaan ole kehittynyt talousarvioihin kirjattujen tavoitteiden mukaisesti, vaan kattavuus on pikemminkin heikentynyt, kun sitovia tavoitteita on asetettu entistä harvemmille yhtiöille. Konserniohjeen mukaan kaupungin omistaman yhteisön, tai yhteisön, jossa kaupunki on jäsenenä, tulee palvella kaupungin strategian tavoitteita.

Lautakunta toteaa, että

kaupunginkanslian tulee

• talousarvioehdotusta laatiessaan kiinnittää entistä enemmän huomiota siihen, että sitovat tavoitteet ohjaisivat tytäryhteisöjä toteuttamaan kaupungin strategiaohjelman sisällöllisiä, palvelujen tuottamiseen liittyviä tavoitteita.
• tarkastella, erityisesti kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimen toimialan yhtiöiden osalta, tytäryhtiöiden fuusioimisen mahdollisuuksia sekä yhdistämisen hyötyjä ja haittoja.

Oliko tämän artikkelin sisältö sinulle hyödyllinen?

Lisää uusi kommentti

Rajattu HTML

  • Sallitut HTML-tagit: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.
  • Verkko- ja sähköpostiosoitteet muutetaan automaattisesti linkeiksi.