Tarkastuslautakunnan esittämien suositusten vaikuttavuuden arviointi

  • Helsingin aineistopankki / Suomen Ilmakuva Oy

Tavoite
Tavoitteena oli arvioida, mitä vaikutuksia tarkastuslautakunnan vuoden 2011 arviointikertomuksessa esittämillä suosituksilla on ollut. Vaikutuksia arvioitiin selvittämällä, mihin suositusten mukaisiin toimenpiteisiin keskushallinto ja hallintokunnat ovat ryhtyneet sekä mitä vaikutuksia toimenpiteillä on ollut. Lisäksi selvitettiin, onko toimenpiteisiin ryhdytty arviointikertomuksessa esitettyjen suositusten johdosta.
Johtopäätökset
Tarkastuslautakunnan arviointikertomuksessa esittämien suositusten mukaisiin toimenpiteisiin on pääosin ryhdytty ja niiden havaittavissa olevat vaikutukset ovat olleet myönteisiä. Sen perusteella voidaan todeta, että lautakunnan suositukset ovat olleet oikeansuuntaisia.
Kaikkiin vuotta 2011 koskeviin suositusten mukaisiin toimenpiteisiin ei ole vieläkään ryhdytty. Tilannetta osaltaan saattaa selittää se, että toimenpiteisiin ryhtyminen hallintokunnissa tapahtuu viiveellä esimerkiksi talousarvion ja erilaisten toimintasuunnitelmien kautta, jolloin toimenpiteen yhteys lautakunnan suositukseen hälvenee. Viiveen johdosta myös toimenpiteiden vaikutukset ilmenevät viiveellä, joten suositusten mukaisiin toimenpiteisiin ryhtymistä on selkeästi tarve tehostaa.
Johtopäätöksenä voidaan todeta, että vaikuttavuuden aikaansaaminen on haastavaa, mutta kuntalaisten ja kaupungin kannalta merkittävintä on, että toimintoihin liittyvät kehittämistarpeet on havaittu ja tarvittaviin toimenpiteisiin ryhdytään.

Lautakunta toteaa, että: 
  • kaupunginhallituksen tulee varmistua siitä, että hallintokunnat ryhtyvät toimenpiteisiin kaikkien arviointikertomuksessa esitettyjen suositusten johdosta.

Lisää uusi kommentti

Plain text

  • HTML-merkit ovat kiellettyjä.
  • Www-osoitteet ja email-osoitteet muutetaan automaattisesti linkeiksi.
  • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.
CAPTCHA
Roskapostitarkistus

Arviointikertomuksessa: