Att:n ja Hekan toiminnan mittaaminen ja yhteistyö vuokra-asuntojen peruskorjauksissa

  • Helsingin aineistopankki / Seppo Laakso

Tavoite

Arvioinnissa tarkasteltiin asuntotuotantotoimiston (Att) ja Helsingin kaupungin asunnot Oy:n (Heka) toiminnan mittaamista ja tuloksellisuutta. Osakysymyksiä olivat miten tuloksellisuutta mitataan, onko tuloksellisuudelle asetettu tavoitteita ja onko tavoitteet saavutettu. Lisäksi tarkasteltiin sitä, mittaako Att vuokra-asuntojen peruskorjaustoiminnan tuloksellisuutta ja arvioitiin, onko Att:n rooli ja yhteistyö Hekan kanssa toimivaa kaupungin vuokra-asuntojen peruskorjauksissa.

Johtopäätökset

Att ja Heka mittaavat toimintansa tuloksellisuutta muilla neljällä osa-alueella, mutta vaikuttavuuden mittaaminen on haasteellista. Att voisi seurata nykyistä kattavammin peruskorjaustoiminnan tuloksellisuutta. Nykyisin kiinteistöyhtiöiden asiakaspalautteesta ei ole eriteltävissä tyytyväisyyttä peruskorjaustoimintaan ja uudistuotantoon. Hekan tuloksellisuudelle asetetut tavoitteet ovat pääosin toteutuneet. Taloudellisuuteen liittyvää sitovaa tavoitetta ei saavutettu vuonna 2015.

Arvioinnin perusteella Att:n ja Hekan roolit sekä yhteistyö kaupungin vuokra-asuntojen peruskorjauksissa ovat toimivia. Att nosti kuitenkin esille sen, että Hekan alueyhtiöiden yhtenäisissä linjauksissa on vielä kehitettävää. Lisäksi voidaan todeta, että Att:n vastuu on laaja ja se koituu Hekan asukkaiden hyväksi, koska mahdolliset rakennuttamisessa, suunnittelussa tai urakoinnissa tapahtuneet virheet ja niiden kustannukset eivät rasita asukkaiden vuokria Att:n toimiessa rakennuttajana.

Lautakunta toteaa, että: 

asuntotuotantotoimiston tulee

• seurata kattavammin toimintansa tuloksellisuutta ja harkita, ovatko nykyiset käytettävissä olevat mittarit riittäviä tuloksellisuuden mittaamiseksi.

Lisää uusi kommentti

Plain text

  • HTML-merkit ovat kiellettyjä.
  • Www-osoitteet ja email-osoitteet muutetaan automaattisesti linkeiksi.
  • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.
CAPTCHA
Roskapostitarkistus