Arviointikertomus 2018

Lautakunta arvioi vuosittain, ovatko valtuuston kaupungille ja kaupunkikonsernille asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet toteutuneet sekä onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla. Arviointiin liittyvät havainnot ja suositukset esitetään valtuustolle laadittavassa arviointikertomuksessa.

Tarkastuslautakunta hyväksyi vuoden 2018 arviointikertomuksen kokouksessaan 9.4.2019. Tarkastuslautakunta esittää kertomuksessaan suosituksia toimenpiteistä, joihin kaupunginhallituksen ja toimialojen tulisi ryhtyä. Valtuuston käsittelyssä arviointikertomus oli 19.6.2019.

Alla olevista linkeistä voit tutustua tarkastuslautakunnan arviointiaiheista laadittuihin yhteenvetoihin. Arviointiaiheista on esitetty keskeiset johtopäätökset ja niihin liittyvät suositukset.