Tietoa tarkastuslautakunnasta

Lautakunnan kokoonpano
Dan Koivulaakso, puheenjohtaja
Kauko Koskinen, varapuheenjohtaja
Iida Aarnio
Alviina Alametsä
Mikko Kiesiläinen
Sanna Lehtinen
Jan D. Oker-Blom
Minna Salminen
Juhani Strandén

Tarkastuslautakunta on suoraan kaupunginvaltuuston alainen toimielin, jonka tehtävänä on huolehtia Helsingin kaupungin ja kaupunkikonsernin hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämisestä ja kuntalain mukaisen arvioinnin suorittamisesta. Lautakunta valmistelee kaupunginvaltuuston päätettäväksi hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat, kuten kaupungin tilintarkastajan valinnan.

Lautakunta arvioi vuosittain, ovatko valtuuston kaupungille ja kaupunkikonsernille asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet. Lisäksi lautakunnan tehtävänä on arvioida, onko kaupungin toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla. Arviointiin liittyvät havainnot esitetään valtuustolle laadittavassa arviointikertomuksessa. Lautakunta voi laatia valtuustolle erillisiä raportteja kaupungin toiminnan ja taloudenhoidon kannalta merkittävistä asioista. Helsingin kaupungin tarkastusvirasto avustaa lautakuntaa arviointitehtävän suorittamisessa. Kaikki tarkastuslautakunnan raportit julkaistaan tällä nettisivulla.

Kaupunginvaltuusto nimesi 7.6.2017 vuosien 2017–2020 tarkastuslautakunnan. Lautakunnassa on yhdeksän jäsentä ja jokaisella jäsenellä henkilökohtainen varajäsen. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla kaupunginvaltuutettuja. Lautakunta on jakautunut toimikuntiin.

Lisätietoja tarkastuslautakunnan työskentelystä antaa tarkastuslautakunnan sihteeri:
Timo Terävä
arviointipäällikkö
09-310 43126
etunimi.sukunimi(a)hel.fi